22. března 2016

Ohlédnutí za březnovým zastupitelstvem

Pokud jste ještě nečetli (nebo se přímo neúčastnili), co všechno zajímavého se událo na našem posledním zasedání zastupitelstva, tak tuto skutečnost určitě napravte.

Motivace k dalšímu čtení a shlédnutí záznamu - Městská policie byla po celou dobu zasedání zastupitelstva připravena zasáhnout v kulturním domě, "kdyby se to nevyvíjelo podle představy vedení města".Zásadní body zasedání:
  • Vedení města odmítlo žádost kontrolního výboru o schválení pověří, aby se jeho členové mohli účastnit kontrolních dnů veřejných zakázek. Prý z důvodu bezpečnosti - "aby se nemotali na stavbách a něco se jim nestalo"!
  • Vedení města nevidí nic divného na tom, že si jednatel městské společnosti Služby města Rychvald (Kubas - ČSSD) sám vybral, kdo má být členem dozorčí rady této společnosti. Dle zákona (!!!) by měla dozorčí rada kontrolovat činnost jednatele.
  • Po dlouhé diskuzi byla schválena změna územního plánu, které by měla omezit nakládání s odpady na Myslivecké - je ale potřeba nadále sledovat tuto záležitost, protože se teprve bude vymýšlet, jak to správně udělat (a třeba neomezit jiné oblasti apod.)
Články u "kolegů":
Záznam jednání:

Žádné komentáře:

Okomentovat