12. října 2016

Něco ke čtení - týden XLI. - po volbách

Po víc než dvouměsíční odmlce vám opět přinášíme několik článků (a i mapu), které stojí za přečtení (i poslechnutí)... a nemůže jít o nic menšího než o volby.4. srpna 2016

Něco ke čtení - týden XXXI. - Haškova mluvčí

Tento týden je velmi bohatý na politické kauzy, které mají hluboký význam pro stav naši společnosti. Kromě Zielenková je na titulních stránkách také hejtman Hašek.

27. července 2016

Nejrychlejší zasedání zastupitelstva - 27.7.2016

Jak možná víte, tak na dnešek (27.7.2016) bylo svoláno zasedání zastupitelstva města - k tomu došlo netradiční cestou, když o to požádala třetina zastupitelů (většinou se zastupitelstvo koná co 3 měsíce, aby se naplnila zákonná povinnost) - jediným bodem měla být změna územního plánu kvůli Myslivecké.

Zasedání se konalo ve stísněných prostorách přízemí KD, jelikož v hlavním sále probíhá rekonstrukce ... nikdo ale netušil, že se lidé nebudou muset tísnit dlouho.

Poměrem hlasů 9:6 vedení města neschválilo program zasedání a to tím tak bylo ukončeno. Následně starostka začala číst materiál, který vznikl na pracovní schůzce vedení města s majiteli průmyslového areálu na Myslivecké ... tak nějak (bylo to hrozně najednou) ... většinu si můžete poslechnout na videu ...


20. července 2016

Zasedání zastupitelstva města 27.7.2016

Zastupitelé se sejdou na zasedání v mimořádný termín - 27.7.2016 16.30 v Kulturním domě.

Zastupitelstvo bylo svoláno části opozičních zastupitelů.

Jediným podstatným bodem jednání je zadání změny územního plánu kvůli Myslivecké.

Mapa Moravskoslezského kraje s 65 tipy na výlet ... a volebními kandidáty

V rámci volební kampaně do krajského zastupitelstva, ODS pro vás vytvořila mapku, kde najdete celkem 65 tipu na výlet - tak neváhejte o prázdninách některých z nich navštivte.

Na zadní straně mapy jsou stručně představeni jednotliví kandidáti (existuje 15 variant) - zde si můžete prohlédnout všechny varianty.

Jednotlivá místa si může prohlédnout i přímo v Google mapě.

9. července 2016

Opozice se snaží svolat jednání zastupitelstva kvůli Myslivecké

Rychvaldští opoziční zastupitelé se snaží svolat mimořádné jednání zastupitelstva města, aby se tak urychlilo schválení změny územního plánu (kde se řeší Myslivecká). Chtěli by ho svolat přibližně do týdne - uvidíme, jak tomu bude nakloněno vedení města, protože zákonné lhůty jim dávají větší prostor.


A pro úplnost - část zákona o obcích:
Zákon č. 128/2000 Sb. - § 92 - odst. (1)
Zastupitelstvo obce se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce. Zasedání zastupitelstva obce se konají v územním obvodu obce. Zasedání zastupitelstva obce svolává a zpravidla řídí starosta. Starosta je povinen svolat zasedání zastupitelstva obce, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů zastupitelstva obce, nebo hejtman kraje. Zasedání zastupitelstva obce se koná nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy žádost byla doručena obecnímu úřadu.