14. dubna 2017

Medailonek: Stanislav Folwarczny - náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje pro školství a sport

Tímto příspěvkem začínáme s malou sérii medailonků (mikro interview), kterými se vám pokusíme seznámit s různými představiteli ODS a odjinud.


Mgr. Stanislav Folwarczny

náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje pro školství a sport

Můžete se stručně představit (soukromí, profese, koníčky)?

Pocházím z Těšínského Slezska, narodil jsem se v nemocnici v Karviné a do svých 14 let jsem bydlel v Havířově. Pak v Albrechticích, v Karviné a od roku 1996 už jsem se usadil v Českém Těšíně. Těšínské Slezsko mi přirostlo k srdci a jsem na něj hrdý. Hory a doly, zeleň i průmysl, zajímavá směsice přírody, aglomerací a hlavně lidí.

Jsem povoláním učitelem, od malička mám rád cestování a turistiku ve všech jejích formách. Zejména Těšínské Beskydy, kde se snažím trávit každou volnou chvíli. Musím se také přiznat, že v poslední době mě začalo bavit včelaření, takže když zrovna nepracuji na úřadě, najdete mě buď někde na pěší túře na Ostrém, Javorovém, v létě na kole nebo na zahradě a u včel.

Jste náměstkem pro školství a sport, co to vlastně znamená a obnáší na krajské úrovni?

Systém školství je u nás trošku složitější, ale dá se říct, že se rozděluje na školství základní, o které se starají jednotlivé obce, univerzity a vysoké školy, které jsou samostatné a v podstatě se obhospodařují samy a pak školství střední, které spadá právě pod kraje. Staráme se prakticky o veškerý jejich provoz – od financování po kvalifikaci učitelů. Do mojí kompetence spadá také rozvoj samotného vzdělávání, což je pro kraj velmi důležité. My tak říkáme, jakým směrem a způsobem by se vzdělávání mělo dále ubírat, jak pracovat s mládeží, včetně například environmentální nebo protidrogové výchovy.

Co se týče sportu, tak ten funguje samostatně. Kraj sice disponuje financemi pro podporu sportu, ale nemá nad jednotlivými organizacemi nějakou výkonnou moc. Naším úkolem je tak být něčím jako „moderátorem“ a přispívat k dobrému jménu a aktivní podpoře sportu, ať už je to účastí na akcích, které mají nadregionální význam, jako bylo například nedávné Mistrovství Evropy v krasobruslení nebo pomáhat tam, kde vidíme potenciál a smysl.

Jaký největší krajský problém musíte aktuálně řešit?

Bezpochyby je to obrovská administrativní zátěž škol a neustálé novinky, výkazy, dotazníky, zprávy apod. Nemluvě o tom, že se ještě spousta dalšího chystá. Ale největším problémem v kraji je významný úbytek populace ve věkové kategorii 15 až 18 letých, což má negativní dopad na školy a dále už i na firmy – zaměstnavatele.

Máte nějaký svůj plán/nápad/vizi, kterou byste chtěl během tohoto funkčního období zrealizovat?

Máme vizi, máme také priority. Prioritami jsou například podpora technického odborného vzdělávání a odborného jazykového vzdělávání jako reakce na požadavky zaměstnavatelů. Naši vizí jsou dobře vybavené školy s dostatečným počtem žáků, které umí připravit mladou generaci pro uplatnění na trhu práce.

A nějakou vizi z vašeho úseku působnosti, která je řekněme futuristická? (potřebuje k realizaci roky/desetiletí; ještě nejsou dostupné technické možnosti; apod.)

Je tady jedna trošku „futuristická vize“, ale nepotřebuje desetiletí. V kraji nebyla postavena za posledních 28 let žádná nová střední škola. Pomalu se blížíme ke konci druhé dekády 21. století. Myslím, že je doba postavit novou moderní střední školu. Určitě někdo řekne, ale přece žáků je málo a budov hodně, já si však myslím, že je nejvyšší čas začít stavět nové, moderní „chytré“ školy. Mladá generace si to zaslouží!

Žádné komentáře:

Okomentovat