9. července 2016

Opozice se snaží svolat jednání zastupitelstva kvůli Myslivecké

Rychvaldští opoziční zastupitelé se snaží svolat mimořádné jednání zastupitelstva města, aby se tak urychlilo schválení změny územního plánu (kde se řeší Myslivecká). Chtěli by ho svolat přibližně do týdne - uvidíme, jak tomu bude nakloněno vedení města, protože zákonné lhůty jim dávají větší prostor.


A pro úplnost - část zákona o obcích:
Zákon č. 128/2000 Sb. - § 92 - odst. (1)
Zastupitelstvo obce se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce. Zasedání zastupitelstva obce se konají v územním obvodu obce. Zasedání zastupitelstva obce svolává a zpravidla řídí starosta. Starosta je povinen svolat zasedání zastupitelstva obce, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů zastupitelstva obce, nebo hejtman kraje. Zasedání zastupitelstva obce se koná nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy žádost byla doručena obecnímu úřadu.


Žádné komentáře:

Okomentovat